Choď na obsah Choď na menu
 


Individuálny tréning ZELO

4. 2. 2021

Ako sa zlepšovať

Základom zlepšovania v šachu je hrávať vážne partie (priateľské, krúžkové,  turnajové,  súťažné, ...) proti primeraným súperom. Začiatočník sa pri tom zlepšuje rýchlo, ale pokiaľ ostane len pri hrávaní bez primeranej teórie, tak po pár mesiacoch sa zlepšovanie spomaľuje a po roku sa už o zlepšovaní ani nedá hovoriť.  Lebo zotrvávanie pri začiatočníckych spôsoboch vytvára rutinu, čiže návyk opakovať stále rovnaké začiatočnícke chyby. Primeraná teória umožňuje plynulé  zvyšovanie výkonnosti a začiatočnícke návyky sa postupne nahradzujú tvorivou hrou.

Meradlom výkonnosti šachistu sú ELO body.  Čo je ELO    Priemerná výkonnosť žiakov v turnaji on-line ZELO Aréna bola okolo ELO 600 (+ /- 300). Pri partiách starších žiakov si spomínanú rutinu už môžeme zreteľne všimnúť. Pri hraní vážnych partií cca 10 hodín za mesiac sa v tomto prípade zlepšujú ročne asi o 10 ELO bodov, obyčajne s klesajúcou tendenciou.

Rutina sa prejavuje najčastejšie rýchlou a nepremyslenou hrou. Hrá sa systémom napadol - ustúpil, neustúpil – vzal. Rady hraj pomalšie a rozmýšľaj, nepomôžu, lebo rutinéri nevedia o čom by mohli rozmýšľať. Všetko to ešte zhoršuje  mýtus výhry na čas , ktorému podlieha väčšina začiatočníkov.  

Parafráza výroku 3. Majstra sveta: Naučiť deti hrať šach je ľahké. Ťažké je naučiť ich hrať dobre. Ale najťažšie je preučiť rutinéra, ktorý už má začiatočnícke zlozvyky zakorenené.

Základom predchádzania začiatočníckemu rutinérstvu je mať silných súperov. Pri partii so silným súperom sa vždy niečo priučíme a silné súperove ťahy nás nakoniec prinútia viac rozmýšľať nad každým ťahom. Tým sa síce pomaly, ale isto zvyšuje naša výkonnosť. Partia so slabým súperom nás núti k povrchnosti. Teda k tomu, že sa pomaly, ale isto zhoršujeme.

Pre začiatočníka je nebezpečné hrávať bleskové partie.  K bleskovkám sa môže vrátiť, keď bude mať vyššiu výkonnosť. Vtedy mu bleskovky budú upevňovať jeho teoretické a praktické zručnosti. Teraz mu upevňujú iba jeho začiatočnícke návyky a zlozvyky.

Proti začiatočníckemu rutinérstvu pomôže šachová teória. S ňou sa dá zlepšovať ročne aj o 30 bodov. Prečo len o 30? Veď šachová teória to sú tie najlepšie informácie pre správnu hru.  Práve preto, lebo  sú to len informácie. Šachová hra je praktická a tvorivá činnosť, pri ktorej je hráč odkázaný len sám na seba a na svoje zručnosti. Keď nemá potrebné zručnosti, tak mu žiadna teória nepomôže. Zručnosti vytvára a zdokonaľuje iba prax. Čo spôsobuje zlepšovanie šachistu? Iba to že sa zlepšili jeho všeobecné schopnosti a vlastnosti (sústredenosť, vytrvalosť, logika, uvážlivosť, pamäť, tvorivosť, sebavedomie, atď.). Teda všetko čo musí mať nielen úspešný šachista, ale aj úspešný žiak v škole.  A kde sa vzalo toto zlepšenie? Spôsobila to tvorivá námaha hráča pri hre. Inými slovami šachová hra automaticky rozvíja všeobecné schopnosti a vlastnosti hráča. 

Ďalším problémom je, že teória je umelé (uvedomelé)  učenie a toho majú žiaci – vďaka škole - už dávno plné zuby. Šachová teória (na rozdiel od školskej) má zmysel len pri jej praktickom využití. Naučiť sa aplikovať teóriu môžeme len hraním partií, čo obyčajne trvá aj niekoľko mesiacov. Nedá sa to urýchliť napríklad neúmerným zvyšovaním počtu odohraných hodín. Lebo každý máme svoju mieru, v rámci ktorej podávame optimálny výkon. Čím viac mieru prekročíme, tým sú výsledky horšie.

Ďalšiu možnosť pouvažovať o svojej hre máme pri odohraní on-line partie, využitím  počítačovej analýzy. Počítač nám presne určí náš chybný ťah a prezradí nám ten najlepší. Lenže nám neprezradí to najdôležitejšie pre naše zlepšovanie – prečo práve tento ťah je najlepší. Samo o sebe to do ročného zlepšovania, môže prispieť maximálne  piatimi bodmi a to len tomu hráčovi, ktorý pri tom občas objaví aj nejakú  všeobecnú súvislosť, ktorá sa dá využiť vo viacerých pozíciách. Lebo počítačové ťahy sa vzťahujú na jedinú konkrétnu pozíciu. A tá sa nám už v našej praxi ťažko niekedy zopakuje (výnimkou môžu byť ťahy v otvorení asi tak do 5. až 10. ťahu). Preto je počítačová  analýza podstatne osožnejšia pre toho, kto zvláda aj šachovú teóriu.

Mimo uvedeného k zlepšovaniu prispieva veľa drobností priamo či nepriamo súvisiacich so šachom. Od riešenia šachových aj nešachových úloh a sledovania výukových videí, cez poznávanie šachovej aj nešachovej histórie a poznávania samého seba,  až po zvládanie školských a domácich povinností  a rôznych telesných aktivít (v zdravom tele – zdravý duch). Toto všetko spolu (vrátane teórie) môže zlepšovať hráča ročne aspoň o 50 bodov, čiže 5-krát rýchlejšie ako začiatočnícka rutina.

Bežne sa šach vyučuje podľa vzoru školského vyučovania. Po naučení plánovaných teoretických vedomosti a mechanického precvičenia techník ich využitia sa v podstate čaká, že sa v šachovej praxi žiaka náhodne objaví partia, kde sa tieto vedomosti dajú využiť. (A ešte je otázka, či si to žiak vôbec všimne.) Až potom sa začína postupné využívanie naučených vedomostí v praxi.

V šachu ZELO postupujeme opačne, dávame prednosť praxi. Po práve odohranej partii,  použijeme aktuálnu teóriu a tak netreba čakať na náhodu. Preto dosahujeme ročné zvyšovanie výkonnosti minimálne o 100 bodov (teda aspoň u začiatočníkov do ELO 1400).  To znamená, že sa u žiaka podstatne rozvinuli hore uvedené schopnosti, hoci to ešte stále nemusí byť voľným okom viditeľné. To sa stane obyčajne až keď žiak dosiahne šachovú výkonnosť okolo 1200 ELO.

Napríklad ponúkame rozbor vlastných partií, ktorý umožňuje začiatočníkom zlepšovať sa až 10-krát rýchlejšie. Po skočení partie sa žiak dozvie nielen dôležitý správny ťah, ale aj to, prečo je tento ťah najlepší, čiže pochopí súvislosti, od ktorých je ťah závislý a to môže využiť prakticky v každej partii. Na rozdiel od vyučovania plánovanej šachovej teórie získava vedomosti prirodzeným učením, priamo pri hre, ktorú ešte prežíva. Preto dokáže poučenie z jedného chybného ťahu hneď využiť pri hre v stovkách podobných pozícií. Na rozdiel od počítača neanalyzujeme každý chybný ťah, ale z partie iba jeden ťah (2 len výnimočne). Vyberáme ťah, ktorý v danej chvíli môže hráčovi najviac poslúžiť. 

Pre záujemcov nasleduje konkrétna ukážka z praxe:

    Uvediem príklad partie z turnaja ZELO Aréna.  Obaja súperi hrali s typickou začiatočníckou rutinou. Teda pozícia sa často otáčala z veľkej výhody bieleho na veľkú výhodu čierneho  a opačne a niekoľko krát obišli aj jedno ťahové maty. Rozoberať všetky chyby by hráčom neprinieslo žiadny osoh. Lebo väčšinou sa jednalo len o nepozornosť pri ich unáhlenej a nepremyslenej hre alebo sa žiadali teoretické vedomosti presahujúce úroveň začiatočníka.

Preto som si vybral až pozíciu, ktorá vznikla po 42. ťahu bieleho.

       viktor-vs-damian.png

         Je pre čierneho vyhraná aj na základe začiatočníckych vedomostí. Stačí ich pripomenúť hneď po partii a vtedy si ich hráči zapamätajú navždy a už v ďalšej partií budú vedieť o čom majú v podobných situáciách rozmýšľať.       Čierny na ťahu je práve v pozícii matovanie vežou a kráľom. Trochu nám to komplikujú pešiaci, ale stále platí, že mat bude vtedy, ak biely kráľ ostane na kraji šachovnice. Čierny nesmie dať teraz šach, lebo biely kráľ by odišiel zo stĺpca a. Našťastie má čierny kráľa v centre šachovnice. Kráľ v centre šachovnice to je v koncovkách  veľká výhoda, lebo z centra to kráľ nemá ďaleko a môže udržať bieleho kráľa na stĺpci a. Preto správny ťah je 42. ....  Kc3 a bielemu hrozí mat ďalším ťahom. Lenže čierny si nevšimol, že poučka kaviarenských šachistov „Šach si dať, dobre hrať“ práve teraz neplatí a urobil osudnú chybu 42. ...  Va8+   a tým vypustil bieleho kráľa z matovej siete.   Zaujímavosťou je, že po dvoch ťahoch sa pozícia presne zopakovala a čierny tiež znova zopakoval svoju chybu.

Teraz si pozrime pozíciu po troch ťahoch bieleho

 

   v-vs-d.png  

 

   

   Pozícia je stále vyhraná pre čierneho. Stačí vežou zobrať pešiakov. To však čierny nedokázal, lebo zabudol, že veža proti pešiakom musí byť aktívna a že veža je silnejšia za pešiakom. Asi sa príliš zľakol, že pešiaci prídu do dámy a tak usilovne, ale úplne zbytočne  a s tragickými následkami stráži polia premeny. Hoci pešiaci sú ešte ďaleko a veža ich môže ľahko pobrať. Pasívne chodil vežou iba po 8. rade a biely si pešiakov beztrestne premieňal a vyhral.

Na nasledujúcom odkaze si môžete pozrieť celú partiu. Alebo v základnom postavení kliknúť na 42. ťah bieleho Ka3  a pokračovať ďalej. 

        https://lichess.org/IyHCHOXE