Choď na obsah Choď na menu
 


pre vedúcich krúžkov

  1. ZELO   Šach pre Vašu školu a pre rekreačných šachistov a šachových začiatočníkov

  2. ZELKO   Zatiaľ jediný spôsob ako získať ZELO-body aj v rámci krúžku, školy a pod. (október - apríl)  

                                         1. ZELO - šach pre Vašu školu

        Šach ZELO je časovo nenáročný, ale mimoriadne efektívny. Má široký výber miesta a termínov pre turnaje. Celý čas ZELO-turnaja je bez akýchkoľvek prestojov využitý na hru. Naviac mimo turnajov sa ZELO body dajú získať aj v ďalších šachových aktivitách (simultánky, prednášky, riešiteľské a iné súťaže, besedy, rýchlo-kurzy základov šachu, testy atď.).

        Ešte to najdôležitejšie. ZELO aktivity nemajú ortodoxný šachový ráz, ktorý väčšinu rekreačných záujemcov o zdokonaľovanie sa v šachu, dokonale odrádza. Hrajú sa spôsobom prijateľným pre každého začiatočníka. ZELO (od najmenších detí až po dôchodcov) určite zaujme každého, kto si to aspoň párkrát vyskúša a vo výsledkovej listine nájde svoju stúpajúcu výkonnosť.

       Každý účastník prechádza automaticky dvoma stupňami.  1. Tréningová (cvičná, do ZELO 500) časť, v ktorej je určujúca  aktivita hráča, lebo v nej súťažné body iba pribúdajú. Ale ten kto vyhráva, ju absolvuje (až 5-krát) rýchlejšie ako ten, kto prehráva. Čiže hráč ktorý potrebuje viac praxe, sa v nej zdrží primerane viac a teda si aj viac zatrénuje.  2. Súťažná (bojová, nad ZELO 500) časť, tu už o ďalších získaných bodoch rozhoduje hlavne šachová výkonnosť hráča.

                                              2. ZELKO 

Už na začiatku šachu ZELO vedúci krúžkov, ktorí boli v posledných rokoch zapojení do skončenej regionálnej Súťaže rovesníkov, požadovali zaradiť podobnú aktivitu aj do šachu ZELO.  A tak vznikla aktivita ZELKO (turnaje rovesníkov), ktorá umožňuje získavať ZELO body aj na diaľku, priamo na krúžku, v triede, doma atď.

            Vedúci krúžku, učiteľ, rodič atď. môže raz za mesiac poslať riaditeľovi ZELO (najneskôr do 1. dňa v nasledujúcom mesiaci) bodové hodnotenie hráčov od 0 do 5 po pol bode. ZELKO je určené pre žiakov do 10 rokov alebo pre hráčov do 500 ZELO.

ZELKO má 6 kategórií: predškoláci, prváci, druháci, tretiaci, štvrtáci, ostatní. 

Pre získanie hodnotenia je najjednoduchšie uskutočniť raz za mesiac 5-kolový ZELKO-turnaj. ZELO-turnaj nemusí byť vždy v štandardnom šachu, ale odporúča sa aj žravý šach, alebo tréningové turnaje s obmedzeným počtom figúrok a prípadne aj obmedzeným počtom ťahov (napríklad matovanie dámou K+D : K do 10 ťahov s odvetnou partiou) atď.

Pokiaľ sa nejedná o turnaj v rámci jednej kategórie (v triede, ročníku, školskom klube a podobne), ale napríklad v krúžku, v rodine, celoškolský alebo viacročníkový a podobne, kde hrajú medzi sebou rôzne kategórie, treba mladším hráčom do mesačného hodnotenia pridať k turnajovým bodom +0,5 medzi susednými kategóriami. Napríklad ak sú v turnaji všetky kategórie tak +0,5 štvrtákom, +1 tretiakom, +1,5 druhákom, +2 prvákom, +2,5 predškolákom. 

Pre mesačné hodnotenie nie je však turnaj nutný, vedúci môže hodnotiť ľubovoľným spôsobom na základe mesačnej šachovej aktivity hráča.

Zaslané hodnotenie (zelkové body) riaditeľ súťaže prepočíta na +ZELO body, ktoré pribudnú hráčovi  do mesačnej listiny ZELO.

+ZELO = 10-násobok zaslaných bodov hráča  +  bonus riaditeľa súťaže za aktivitu a výkon hráča na turnajoch ZELO a pri odporúčaní vedúceho krúžku aj na iných šachových turnajoch. 

Štartovné pre ZELKO je 2,- € na školský rok za prihláseného hráča (október-apríl).

Prihlášky a informácie sú časovo neobmedzené.