Choď na obsah Choď na menu
 


pre vedenie školy

28. 9. 2017

Už v roku 2012 prijal Európsky parlament dokument Písomné vyhlásenie o zavedení programu Šach v školách do systémov vzdelávania Európskej únie 50/2011, kde sa okrem iného uvádza: keďže je Šach hrou prístupnou pre deti každej sociálnej skupiny a môže podporiť sociálnu súdržnosť a prispieť k politickým cieľom ako sociálna integrácia, boj proti diskriminácii, znižovanie miery kriminality, a dokonca k boju proti rozličným závislostiam; keďže šach môže nezávisle od veku dieťaťa zlepšiť jeho koncentráciu, trpezlivosť a vytrvalosť a môže rozvinúť zmysel pre kreativitu, intuíciu, pamäť a analytické, ako aj rozhodovacie schopnosti; keďže šach taktiež učí odhodlaniu, motivácii a športovému správaniu; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali zavedenie programu Šach v školách do systému vzdelávania členských štátov.

Ako a prečo šach

Šachový tréning pre začiatočníkov

Šachová hra zlepšuje prospechové a výchovné výsledky žiakov.

Šach je najjednoduchší a najúčinnejší pomocník pri rozvíjaní schopností a vlastností potrebných pre úspešný život.

Šachová hra - osožný doplnok každej náročnej športovej, umeleckej a pracovnej činnosti.

Samozrejme nestačí len vedieť ako sa figúrky pohybujú. Dokonca nestačia ani základy teórie šachu. Aby výchovný účinok bol viditeľný aj „voľným okom“, treba dosiahnuť určitú praktickú výkonnosť (cca 1400 ELO, čo je v GRAND PRIX mládeže Slovensko hranica medzi začiatočníkom a pokročilým). To sa dá získať len praktickou hrou, dostatočným počtom priateľských aj turnajových partií doplnených primeranou teóriou.

Toto všetko ponúka šachová súťaž ZELO, kde deti a mládež v praktickej hre získavajú osobné body (rating) začiatočníka.

ZELO je najlacnejší a efektívny praktický tréning začiatočníkov.

          Využite možnosť a dajte šancu svojim žiakom, aby samostatnou činnosťou a iba zo svojho záujmu, vlastnou námahou prinútili svoj mozog pracovať v prospech školského prospechu. Zlepšíte tak aj produktivitu práce svojich učiteľov. Pokročilých šachistov už netreba do učenia nútiť, oni sa už učia radi, ľahko a rýchlo.

Hlavnou náplňou ZELO sú tréningové turnaje nonstop. V nich hráči získajú tú najpotrebnejšiu prax pri efektívnom využití času. Turnaj nonstop trvá iba jednu hodinu (oproti cca piatim hodinám štandardného žiackeho turnaja). Nonstop turnaje pripravujeme dva za poldeň. To umožňuje hráčom využiť čas, ktorý im vyhovuje a komu sa zdá hodina šachu málo, môže sa zúčastniť oboch turnajov.  

Počas polhodinovej prestávky medzi oboma turnajmi sa môžu záujemcovia zúčastniť tréningovej prednášky.

ZELO – turnaje primerane dopĺňajú ďalšie praktické a teoretické šachové aktivity: Simultánky, prednášky, riešiteľské a iné súťaže, besedy, rýchlo-kurzy základov šachu, testy atď.

A nemusíte  ďaleko cestovať alebo nemusíte cestovať vôbec, lebo turnaj, prípadne inú  šachovú aktivitu urobíme na požiadanie priamo u Vás alebo aj v rámci školy, organizácie, firmy, ...

Informácie a prihlášky na: eman.polak@gmail.com