Choď na obsah Choď na menu
 


Deti vyhrali

1. 5. 2017

Deti víťazia v šachovej lige dospelých 2016-2017

            Mimo Majstrovstiev Slovenska mládeže prakticky u nás nie sú žiacke turnaje v klasickom šachu. Ale hrávať klasické partie je nevyhnutná podmienka pre zdokonaľovanie sa v šachu.

Preto sme  v tomto školskom roku umožnili našim novým šachovým nádejam, aby si zahrali v 4. lige. Aby sa pri hre proti dospelým niečo priučili .....  A oni vyhrali celú súťaž.

Že šachový krúžok pri KC Kubra získal 1. miesto v 4. lige B21, nie je novinka.  Za posledných 5 rokov sa to stalo už 2-krát. A to, že v našom družstve hrávajú aj žiaci, je pravidlom aspoň 10 rokov. Teraz sme si zabezpečili 1. miesto v súťaži suverénne ešte pred posledným kolom. A vo víťaznom družstve, ktorého vedúcim je Michal Tomko, sú len traja dospelí, ale zato 6 detí do 10 rokov.  Z víťazných 29 bodov získali dospelí 10, stredoškoláci 5 a deti 14 bodov.

5 detí hrá tiež v druhom družstve KC Kubra, ktorého vedúcou je Ivana Panáková. V jej družstve je  najmladší účastník súťaže 5-ročný Angelos Karapetsas z MŠ Kubra (prispel družstvu jedným bodom). Z ostatných družstiev majú po jednom žiakovi do 10 rokov iba Dubnica a Púchov.

Kompletné výsledky 4.ligy B21 (aj výsledky extraligy a ostatných líg) nájdete na stránke Slovenského šachového zväzu www.chess.sk  v rubrike Súťaže.

Regionálny šachový krúžok KC Kubra (RŠK)  organizuje pre deti z okresov TN, IL a NM rôzne rekreačné alebo tréningové aktivity v šachu. Napríklad turnaje, simultánky, prednášky, besedy, šachové výlety (turnaj vo vlaku), dlhodobé súťaže atď.

V tomto školskom roku RŠK zorganizoval aj spoločné majstrovstvá družstiev základných a stredných škôl. Pre nezainteresovaných môže byť  prekvapením, že pri účasti piatich družstiev SŠ a 8 družstiev ZŠ, prvé miesta získali ZŠ (1. ZŠ C1 Dubnica n/V,  2. ZŠ Veľkomoravská Trenčín,  3. ZŠ Pruské).

            Absolventi nášho regionálneho šachu dosahujú úspechy aj v rámci Slovenska. Máme víťazov GPX, majstrov Slovenska, majstra EÚ aj úspešných reprezentantov Slovenska vo svetovom šachu.

Na prvý pohľad by sa zdalo, že RŠK sa usiluje o šachovú úspešnosť žiakov. Zdanie však  klame. Šach je len prostriedkom k dosahovaniu nášho hlavného cieľa, zefektívniť školskú prácu žiakom, uľahčiť im námahu pri učení a prispieť k zlepšovaniu školského prospechu (a následne sproduktívniť aj prácu učiteľov). Šachové športové úspechy sú len vedľajším produktom a dobrou motiváciou pre ostatných žiakov.

Škola a šach sú spojené nádoby. Dobrý žiak má šance byť dobrý aj v šachu, ale každý žiak ktorý sa zlepšuje v šachu, automaticky sa zlepšuje aj v škole.

Je to preto, lebo pre zlepšovanie sa v šachu sú nevyhnutné určité schopnosti (pamäť, logika, sústredenosť, tvorivosť ....) aj vlastnosti osobnosti (trpezlivosť, vytrvalosť, húževnatosť, zdravé sebavedomie, rozvážnosť, pracovitosť, rozhodnosť, ....). A to sú presne tie isté schopnosti a vlastnosti, ktoré umožňujú žiakovi dobre prospievať v škole. Škola má v tomto smere oproti šachu jednu (ne)výhodu. Výborný prospech v škole sa dá dosiahnuť aj bez tvorivosti, záujmu, zdravého  sebavedomia atď.  Stačí venovať zvýšené množstvo času a energie na mechanické získavanie dočasných vedomostí.  

Schopnosti a vlastnosti si dieťa rozvíja len prirodzenou cestou, neuvedomele pri samostatnej činnosti, ak ju vykonáva s plným nasadením. To však nie je prípad školského vyučovania.

Šach, na rozdiel od školy, dokáže potrebné schopnosti nielen využívať, ale aj vytvárať a rozvíjať. Záujem dieťaťa vyhrať alebo neprehrať, spôsobuje silné vnútorné podnety, ktoré prinútia jeho mozog, budovať nové a trvalé nervové spojenia. Teda, keď dieťa hrá šach, mimochodom si rozvíja všetky predpoklady potrebné pre úspešnú prácu v škole.

Slovenský šachový zväz (SŠZ) vo svojej práci s mládežou sa usiluje, čo najviac využiť schopnosti detí pre rozvoj šachu. Zámer RŠK je presne opačný. Snažíme sa využívať vlastnosti šachovej hry pre rozvoj detí. Lebo šach je zatiaľ jediným prostriedkom, ktorý dokáže  (ako to už desiatky rokov potvrdzujú stále nové vedecké výskumy) relevantne rozvíjať nielen schopnosti, ale aj vlastnosti osobnosti. SŠZ zaujímajú len víťazi šachových turnajov. Pre nás je perspektívny každý, kto sa turnaja zúčastnil, lebo kto odohrá šachovú partiu, ten automaticky rozvíja svoje predpoklady pre zvládanie školy aj života.